ביקור בית

תוכן עניינים

מה זה ביקור בית?

ביקור בית הינו מפגש בין פסיכיאטר ומטופל המתרחש בביתו של המטופל.

מקרים המתאימים לביקורי בית:

  1. מטופל המתקשה בניידות – במקרה זה ניתנים שירותים זהים לאלה הניתנים בקליניקה: אבחון, מעקב תרופתי, טיפול פסיכותרפיה וכו'.
  2. ביקור במקרה חירום – במקרים שבהם המטופל אינו מודע למצבו, מסרב לקבל טיפול או לפנות לעזרה, ומתוך מצבו הנפשי נשקפת סכנה של ממש לעצמו או לסביבה. בביקור הבית מתבצעת הערכה של מצבו הנפשי של המטופל ואפשרויות הטיפול השונות.
  1. ביקור בית לצורך כתיבת חוות דעת –  לרוב מדובר במטופל מבוגר שאינו מסוגל להתנייד ונדרשת עבורו הערכה פסיכיאטרית, אם לשם כתיבת חוות דעת פסיכיאטרית לצורך צוואה או לצורך מינוי אפוטרופסות. 
  2. אשפוז בית – במקרים מסוימים שבהם המשפחה או המטופל אינם מעוניינים באשפוז במחלקה פסיכיאטרית ובהינתן מצב שבו אין מסוכנות למטופל או לסביבתו, ניתן לתת מענה (חלקי) למה שמתבצע במחלקה. הטיפול יהיה חסר אלמנטים חשובים המתקיימים במחלקה פסיכיאטרית כגון שירותי ריפוי ועיסוק, עזרה סוציאלית וטיפול פסיכולוגי המתקיימים במחלקה. ניתן להימנע מאשפוז מחוץ לבית בהתגייסות ובהשקעת משאבים מצד המשפחה והמטופל..
  1. מטופל המסרב לפנות לטיפול – קיימים מקרים שבהם המטופל, אם מתוך פחד או מתוך חוסר מודעות, אינו מעוניין להגיע לביקור במרפאה פסיכיאטרית והמשפחה ניצבת חסרת אונים, עדה להידרדרות במצב ואולי אף להחמרתו. במקרים אלה יתאפשר ביקור בית שייעודו ביצוע בדיקה והערכה מתוך מטרה ליצירת קשר טיפולי שיאפשר את המשך הטיפול במסגרת הקליניקה. 
  1. לצורך תעודת רופא– תעודת רופא הינו מסמך רפואי המחליף את עדותו של הרופא בבית המשפט ומטרתו לתאר את מצבו הרפואי הנוכחי של הנבדק. 

תעודת הרופא אינה עוסקת בגורמים למצב הנפשי הנוכחי, אינה יכולה לקבוע אחוזי נכות, ואינה מתייחסת להיבטים כלכליים של הנבדק.

 לרוב היא ניתנת על מנת להמליץ על אדם כ-"תשוש נפש"  או במקרים שבהם נדרשת תעודת רופא:

1.מצבים משפטיים הדורשים הוכחה בדבר קיומה או היעדרה של מחלה נפשית 

2. בדיקת כשירות לעריכת צוואה

3. לצורך הכרזה על אדם כ-"תשוש נפש"

פנו אליי עכשיו להכוונה או לקביעת פגישה