ד"ר מור פורבין

חוות דעת


תעודת רופא

תעודת רופא הינו מסמך רפואי המחליף את עדותו של הרופא בבית המשפט ומטרתו לתאר את מצבו הרפואי  של הנבדק.

חוות דעת לאפוטרופסות

הסמכות למנות אפוטרופוס ניתנת על ידי בית משפט ומחייבת חוות דעת פסיכיאטרית שהיא למעשה מסמך בו פסיכיאטר מומחה מחווה את דעתו בדבר כשירותו של אדם לנהל את ענייניו.

חוות דעת לצוואה

חוות דעת לצורך כתיבת צוואה הינו הליך יצירת מסמך משפטי בנוגע  ליכולתו של אדם לכתוב צוואה. כתיבת מסמך זה מתבססת על בדיקת פסיכיאטר מומחה המקיים הערכה פסיכיאטרית וקוגנטיבית של כותב הצוואה.