ד"ר מור פורבין

חוות דעת

חוות דעת לצוואה

חוות דעת לצורך כתיבת צוואה הינו הליך יצירת מסמך משפטי בנוגע  ליכולתו של אדם לכתוב צוואה. כתיבת מסמך זה מתבססת על בדיקת פסיכיאטר מומחה המקיים הערכה פסיכיאטרית וקוגנטיבית של כותב הצוואה  במקרים בהם ורצונו בדבר חלוקת רכושו נוגד את המקובל בחוק הירושות ( על פי חוק זה רכוש המצווה יחולק בין בת/ בן הזוג של כותב הצוואה וילדיו באופן שווה). חוות דעת זו צריכה להינתן סמוך ככל הניתן למעמד כתיבת הצוואה. במהלך הבדיקה הפסיכיאטרית מתקיימת הערכה בדבר יכולת הזיכרון, השיפוט, כושר ההתמצאות של כותב הצוואה לגבי היקף רכושו ונכסיו, מידת הכרותו עם היורשים המיועדים  והנסיבות בעטיין בחר לכתוב צוואה.

חוות דעת לאפוטרופסות

אפוטרופוס הוא אדם שתפקידו לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, הן במקרים שהחוק מסמיך אותו והן במקרים שבית המשפט מינה אותו.

קיימים שני סוגי אפוטרופסות:

  1. אפוטרופוס לענייני רכוש.
  2. אפוטרופוס לענייני גוף

בשני מקרים הסמכות למנות אפוטרופוס ניתנת על ידי בית משפט ומחייבת חוות דעת פסיכיאטרית שהיא למעשה מסמך בו פסיכיאטר מומחה מחווה את דעתו בדבר כשירותו של אדם לנהל את ענייניו. הליך כתיבת חוות הדעת מחייב מפגש בין הפסיכיאטר ומושא האפוטרופסוט במהלכו נבדקים הבטים קוגניטיביים ונפשיים על פיהם ניתן להחליט בדבר כשירות מושא האפוטרופסוט בדבר יכולתו לנכל את ענייניו הרפואיים (במקרה של אפוטרופסות על גוף) או את ענייניו הכלכליים (במקרה של אפוטרופוס על רכוש).

קיימים גורמים שונים היכולים ליצוק ספק בדבר כושרו של אדם בניהול ענינייו והמשותף להם זו פגיעה בכושרו של האדם לקבל החלטות ולפעול באופן הגיוני. נפוץ למנות אפוטרופוס במקרים של מחלת נפש או דמנציה (לדוגמא אלצהיימר). וההחלטה הסופית בדבר מינוי האפוטרופוס הינה של בית המשפט בהסתמך על חוות הדעת הפסיכיאטרית.

תעודת רופא

תעודת רופא הינו מסמך רפואי המחליף את עדותו של הרופא בבית המשפט ומטרתו לתאר את מצבו הרפואי  של הנבדק. תעודת הרופא אינה עוסקת בגורמים למצב זה ואינה יכולה לקבוע אחוזי נכות. לרוב היא ניתנת על מנת להמליץ על אדם כ "תשוש נפש"  או לחוות דעה במצבים משפטיים הדורשים הוכחה בדבר קיומה או העדרה של מחלה נפשית.